Sverigedemokraternas landstingsbudget 2016 | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Sverigedemokraternas landstingsbudget 2016

SD_Landstingsbudget2016__opt_001Sverigedemokraterna presenterar här sitt första budgetförslag för landstinget Västernorrland.

Sammanfattning
Det går att konstatera att både den förra majoriteten som den nuvarande socialistiska majoriteten lyckats sänka landstingets ekonomi. Sverigedemokraterna lägger med detta utgångsläge en budget för att visa på förändring.

Finansiella mål
Inriktningsmålet med Sverigedemokraternas budget är en ekonomi i balans.
De övergripande finansiella målen är:

 • • God ekonomisk hushållning, skall motsvara en procent av landstingets intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning, det vill säga ca 70 miljoner kronor i årligt positivt resultat.
 • • Pensionsförvaltningen tillförs årligen minst ett belopp motsvarande den årliga förändringen av landstingets pensionsavsättning. Detta görs i syfte att trygga framtida pensionsåtaganden.

För att nå de finansiella målen krävs bland annat följande:

 • • Långsiktigt hållbar ekonomi med balans mellan intäkter och kostnader över tid.
 • • Kontroll över kostnadsutvecklingen.
 • • Budgetdisciplin.
 • • Hög restriktivitet avseende investeringar, investeringar skall vara ekonomiskt försvarbara.
 • • Kontroll över upphandlingar.
 • • Fokus på landstingets huvudområden.

Skattesats
Skattesatsen för år 2016 skall vara 11:29 kronor per skattekrona.

Sammanfattning ekonomi
Med Sverigedemokraternas budget kommer landstinget i Västernorrlands län nå ett plusresultat på 144 miljoner kronor år 2016. För 2017 är resultatet 114 miljoner kronor och år 2018 är motsvarande siffra 89 miljoner kronor.

För att nå detta resultat krävs följande besparingar:

 • • Sollefteå sjukhus – 140 miljoner kronor
 • • Minskade hyrläkarkostnader – 10 miljoner kronor
 • • Rehab i Härnösand – 10 miljoner kronor
 • • Minskat partistöd – 3 miljoner kronor
 • • Scenkonst Västernorrland – 36,8 miljoner kronor
 • • Österåsens hälsohem – 19,7 miljoner kronor

Utöver detta behövs följande ekonomiska tillskott:

 • • Ambulansavgift – 1,2 miljoner kronor
 • • Skattehöjning (60 öre) – 300 miljoner kronor

Länk: Sverigedemokraternas budgetförslag 2016