SD: Vi kräver mer resurser till vården | Sverigedemokraterna I Västernorrland

SD: Vi kräver mer resurser till vården

Landstinget befinner sig återigen i en ekonomisk kris. Insatser och åtgärder för inte mindre än en halv miljard anses enligt landstingsekonomidirektör Margaretha Tufvesson nödvändigt. Då går det inte att, så som den socialdemokratiskt ledda majoriteten gör, skjuta upp nödvändiga reformer för att säkerställa en framtida god vårdkvalité. Tid för att agera är nu. Men innan man agerar gäller det också att man tar ett grepp om situationen.

Alternativet att minska personalkostnaderna blir då inget alternativ. Redan idag är det många i vården som sagt upp sig eller som sökt arbete på annan ort – bland annat på grund av löneläge, arbetssituation och stress. Länets sjukvård är i ett akut behov av fler händer i vården, inte färre. Eventuella besparingar på anslagen för sjukvårdspersonal kan därför inte ses som något annat än ett slag i ansiktet på alla de vardagshjältar som alla behövande möter inom vården varje dag.

Med vinterns stora överbeläggningar, med över 40 korridorvårdspatienter bara i Sundsvalls sjukhus, är ett minskat antal vårdplatser inte heller ett alternativ. Ett minskat antal vårdplatser leder endast till en ökad smittorisk såväl som till en minskad kvalité på vården. Varje initiativ till att spara in på nämnda områden kommer SD därför att avslå och istället kräva satsningar.

I rådande läge inser vi att en skattehöjning dessvärre blir mycket svår att undvika. Särskilt sett utifrån läget av det ackumulerade underskottet – men även genom ett successivt ökande vårdbehov i takt med att befolkningen åldras, den allmänna pensionsskulden och att sjukvården i övrigt behöver förstärkas. Men för oss, som ett socialkonservativt reellt välfärdsparti, är det samtidigt viktigt att skattehöjningar minimeras så långt som möjligt – inte minst eftersom en höjning av landstingsskatten slår hårt mot låginkomsttagarna.

Vi föreslår därför att Sollefteå sjukhus läggs ned – alltså att Sollefteås specialistvård flyttas till Örnsköldsviks och Sundsvalls sjukhus – och att Sollefteås sjukhus ersätts av en dygnetruntöppen närakut i samarbete med en vårdcentral. Därigenom kan Landstinget frigöra minst 100 miljoner kronor om året. För den summan kan man få exempelvis 245 fler undersköterskor eller 185 fler sjuksköterskor till vården – och för vår del är det viktigare att prioritera fler händer i vården och en förbättrad vårdkvalité än fler byggnader.

Dessutom kräver vi åtgärder för ett minskat användande av stafettläkare, att landstingets organisation effektiviseras samtidigt som vi kräver ett indraget stöd till en skattesubventionerad professionell teaterverksamhet. Landstinget måste prioritera vården. Det frigjorda utrymmet på flera tiotals miljoner kronor måste därför öronmärkas för att stärka vården – t ex genom att köpa in ny behandlingsutrustning eller till anställa mer personal i cancervård eller för att förbättra strokevården.

Till det kräver vi även ett införande av en restriktiv och verklighetsanpassad invandringspolitik i länet, så att belastningen på välfärden med tillhörande ständigt nya besparingskrav kan minska eller upphöra. Vår prioritet är fullt ut vården och vårdkvalitén. Men för att skapa förutsättningar för en varaktig effekt måste man då också vara beredd på att vända på alla stenar. I annat fall står vi snart där igen med nya besparingskrav. Länets skattebetalare är värda så mycket mer än detta.

Mats Hellhoff
Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget