PRESSMEDDELANDE – SD: Satsa på två sjukhus | Sverigedemokraterna I Västernorrland

PRESSMEDDELANDE – SD: Satsa på två sjukhus

Landstinget Västernorrland befinner sig i ekonomisk kris med över 220 miljoner kronor i återställningskrav de kommande åren.  Den 8 april i år lovade den politiska majoriteten i Landstinget att återkomma med kraftfulla åtgärder. Insatser och åtgärder behövs för en halv miljard, enligt ekonomidirektör Margaretha Tufvesson. Men några konkreta åtgärder presenterades inte.

Till landstingsstyrelsens extrainsatta möte presenteras nu vissa åtgärder. Det är emellertid samma gamla politik som föreslås. Man föreslår bland annat att bromsa kostnadsökningar inom personal, region- och stafettläkare, höja landstingsskatten och öka patientavgifterna. Några konkreta förslag på strukturförändringar finns inte.

Sverigedemokraterna har tydliga och konkreta förslag för att komma till rätta med problemen. Partiet menar att det nu är dags att på allvar se över om länet verkligen behöver tre stora sjukhus. Något som inget annat parti i Landstinget har visat någon vilja att göra.

Sverigedemokraternas gruppledare i Landstinget, Mats Hellhoff, kommenterar:

– De skattehöjningar som Landstinget är i behov av för att lösa den ekonomiska krisen är inte realistiska. Det krävs en höjning med nästan 50 öre bara för att täcka föregående års underskott.

– Räknar man dessutom med kommande utgiftsökningar på grund av befolknings- och teknikutvecklingen, pensionsskulder och kapitaltillskott för att förbättra sjukvården så tillkommer ytterligare hundratals miljoner kronor extra som kommer att belasta landstingsbudgeten. Med nuvarande politisk kurs kommer därför det socialistiska styret med dess alliansvänner att snart behöva höja skatten ytterligare, vilket främst kommer att drabba låginkomsttagare med små marginaler, säger Hellhoff och tillägger:

– Vi kräver därför att innan några skattehöjningar får ske så måste politikerna först vända på varje sten. Vi föreslår att Sollefteå sjukhus läggs ned och ersätts av en dygnetruntöppen närakut i samarbete med en vårdcentral. Med den åtgärden kan Landstinget genomföra besparingar med minst 100 miljoner kronor om året, vilket motsvarar 245 undersköterskor eller 185 nya sjuksköterskor.

– Ångermanlands upptagningsområde är baserat på endast cirka 95 000 individer. Två sjukhus på ett sådant litet upptagningsområde kan därför endast ske på bekostnad av personalresurserna, de öppna vårdplatserna, arbetsmiljön och vårdkvalitén. Det kan vi sverigedemokrater inte ställa upp på. Vården måste prioriteras.

– Vi föreslår därför även att landstinget avvecklar stödet för Scenkonstbolaget för att ytterligare frigöra tiotals miljoner kronor till vården. Med en ansvarsfull invandringspolitik skapar vi dessutom ett ökat utrymme för en långsiktigt hållbar vårdverksamhet. Vår prioritet är att säkra vården och den långsiktiga välfärden.