Nyheter

Utbildning

Riksombudsman Anders Olin besökte Västernorrland och höll i en utbildning. Den handlade om arbetet med att sitta som ordförande i en nämnd. Kandidater till fullmäktige i några kommuner samt regionen deltog i utbildningen.

läs mer

Regionens cirkus

Ett cirkusnummer av Centerpartiet Länk till debattartikel i Sundsvalls Tidning. Skriven av gruppledare Mats Hellhoff

läs mer

Utökad Lönesatsning

Under Regionfullmäktige den 26/4 debatterades frågan om utökad särskild lönesatsning SD,M,KD och Sjvp hade tillsammans lagt ett motförslag till S,C och L Det röstades dock ner och M valde att lämna majoritetsstyret. Se vårt förslag i sin helhet i bilagan. Räddningspaket för att rädda vården i Region Västernorrland till RF

läs mer

Föreläsning

    Sverigedemokraterna Distrikt Västernorrland bjuder in till föreläsning. Roger Richtoff, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet   Söndag 6/2 2022, kl11, Hotell Hallstaberget Sollefteå Hur ser SD:s försvarspolitik ut? Hur är det säkerhetspolitiska läget? Hur ser vårt totalförsvar ut?   Självklart så är det öppet för egna frågeställningar     Då vi vill följa rådande […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer