Utbildning | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Utbildning

Regioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten. Stöd till sådan verksamhet ska inte förekomma om inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.

Sverigedemokraternas förslag

  • Regioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten.
  • Stöd till folkhögskoleverksamhet ska inte förekomma såvida inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.