Turism | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Turism

Sverige har, genom vackra naturmiljöer, många sjöar, stolt kulturhistoria och historiskt sevärda platser, mycket goda förutsättningar för en framgångsrik turistnäring. Sverigedemokraterna vill erbjuda turister möjligheten att se allt det fantastiska i vårt land – vår natur, historia och allt annat som vi är stolta över. Vi ser turismen som en viktig inkomstkälla för Sverige. En ökad turism stimulerar näringslivet och ger ökade skatteintäkter, men kräver goda kommunikationer, bra offentlig service och att vi vårdar och framhäver vårt kulturarv.

Regionernas uppgift är att medverka till god samordning för alla parter inom turistnäringen och att agera för regionens intressen i nationella och internationella sammanhang. Prioriteringen bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.

Sverigedemokraternas förslag

  • Prioritering bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.