Tillväxt och företagsamhet | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Tillväxt och företagsamhet

Sverigedemokraterna värnar tillväxten. På regional nivå tar sig detta uttryck genom en politik som gynnar entreprenörsanda, innovationer och underlättar startande av företag. Bildandet av innovationsbolag tillsammans med näringsliv och forskningscentrum kan stimulera till sådan utveckling.

Sverigedemokraternas förslag

  • Innovationsbolag bör bildas tillsammans med näringsliv och forskningscentrum för att stimulera tillväxten.