Patientinflytande | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Patientinflytande

Sverigedemokraterna menar att möjligheten att fritt välja vårdgivare är viktig. Sverigedemokraterna förordar därför införandet av vårdpeng som följer vårdtagaren till den vårdgivare han eller hon väljer. Systemet är flexibelt och konkurrensutsätter vårdgivarna som blir beroende av att ha bra tillgänglighet, ge bra service och erbjuda god vård för att behålla sina vårdtagare. En av vårdtagaren vald allmänläkare, bör få ansvar för uppföljning och kontakt med vårdtagaren tills att denna förklaras frisk. Med ett system där allmänläkaren får större ansvar för hela behandlingskedjan blir det inte den enskilde vårdtagarens uppgift att kämpa för god vård, utan läkarens. Vårdenheten ska få ersättning baserat på prestation, och få betalt för den vård som man utför.

Alla vårdtagare har rätt till vård utförd av personal som talar god svenska. Vårdtagare som önskar har också rätt att ha med sig tolk. Denna ska dock inte finansieras av landstinget eller regionen om inte särskilda skäl föreligger. Om tolk behövs, under en asylsökandes vistelse i Sverige, ska Migrationsverket finansiera detta.

Sverigedemokraternas förslag

  • Det ska vara fritt att välja vårdgivare.
  • Vårdpeng, som följer patienten, ska införas.
  • Vårdgivaren ska få ersättning baserat på prestation.
  • Landsting och regioner ska inte bekosta tolk om inte särskilda skäl föreligger.