Miljö | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Miljö

Regioner och landsting spelar en viktig roll i miljöarbetet. En väl planerad kollektivtrafik, hushållning med resurser och val av miljövänliga alternativ är områden där regioner och landsting kan bidra till ett miljövänligt samhälle. Vår vision är att regioner och landstings arbete och verksamhet inte ska påverka miljön eller klimatet på ett negativt sätt. Man bör också ställa krav på läkemedelsindustrin att erbjuda läkemedel som inte är skadliga för miljön. Konkret innebär det en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.

Enbart miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör, som tidigare nämnts, använda miljövänliga bränslen, gärna närproducerade, för att få bästa ekonomiska och miljömässiga regionala effekt.

Sverigedemokraternas förslag

  • Regionerna och landstingen ska förespråka en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.
  • Endast miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting.
  • All kollektivtrafik bör drivas med miljövänliga bränslen, gärna närproducerade.