Kultur | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Kultur

Sverigedemokraterna anser att kulturella satsningar är viktiga såväl regionalt som lokalt och nationellt. Det svenska kulturarvet bör, med anledning av dess utsatthet i dagens Sverige, prioriteras och stärkas. Vad vår kultur behöver är en långsiktig, medveten och kontinuerlig upprustning.

Tyvärr har den svenska och folkliga kulturen och kulturarvet länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och ”moderna” uppfattningar om kultur. Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

I många regioner och landsting kan budgetramen för kulturnämnden minskas kraftigt, samtidigt som väsentliga kultursatsningar, med ovanstående prioriteringar, kan få ökade anslag.

I en del regioner och landsting går kulturbidrag till studieförbund. Sverigedemokraterna anser inte att studieförbund ligger inom regionernas och landstingens ansvarsområde. Därför bör sådana bidrag omedelbart upphöra.

Sverigedemokraternas förslag

  • Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.
  • Landsting och regioner ska inte ge kulturbidrag till studieförbund, eftersom det inte ligger inom landstingens och regionernas ansvarsområde.