Kollektivtrafik | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Kollektivtrafik

För att upprätthålla en hög levnadsstandard krävs det att det finns väl fungerande och miljövänlig transport och kommunikation. Detta är viktigt för alla medborgare, för den kommunala och regionala servicen, för näringsliv och inte minst för turismen. Medborgarnas och näringslivets transportbehov kräver en god tillgänglighet för att vi ska få en positiv utveckling samhällsekonomiskt.

Kollektivtrafik är bra för att minska miljöskador på naturen. För att bästa miljömässiga effekt ska uppnås krävs att kollektivtrafikens alla destinationer har tillräckligt med resenärer, annars blir dessa resor istället en miljöbelastning. Dock är det också viktigt att ha en kollektivtrafik som möjliggör en levande landsbygd. Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt. En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.

Sverigedemokraternas förslag

  • Alla fordon inom kollektivtrafiken ska om möjligt övergå till att använda energi av miljövänligt slag.
  • Kollektivtrafiken ska effektiviseras både ekonomiskt och miljömässigt.
  • Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt.
  • En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.