Infrastruktur | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Infrastruktur

Utbyggnaden av infrastruktur är för regioner en prioriterad fråga. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att staten underhåller hela vägnätet samt satsar på utbyggnad av motorvägar, riksvägar och tågnätet. I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner och landsting, av eget intresse, söka alternativa finansieringslösningar. Bristande säkerhet på vägar påverkar sjukvården, folkhälsan och turismen. Det är därför viktigt att respektive region påverkar staten och vägverket att öka säkerheten och kvaliteten på vägarna.

Sverigedemokraternas förslag

  • Det är viktigt att regioner påverkar staten och vägverket för att öka säkerheten och kvaliteten på de regionala vägarna.
  • I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner söka alternativa finansieringslösningar.