Hälso- och sjukvård | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Hälso- och sjukvård

Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för det gemensamma svenska välfärdsystemet ska kunna återfås krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har.

Sverigedemokraterna ser till hela Sveriges bästa och anser det därför vara av ytterst vikt att det skapas en jämn och god vård över hela landet så att inte regionala obalanser uppstår. Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.

Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården, är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.

All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.

Sverigedemokraternas förslag

  • Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier.
  • Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder.
  • De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.
  • All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.