Habilitering och hjälpmedel | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Habilitering och hjälpmedel

Människor som är beroende av hjälpmedel i sitt dagliga liv ska ges goda förutsättningar att klara ett självständigt liv. En god ekonomisk hushållning är central i både sverigedemokratisk kommunpolitik och landstingspolitik och därför är samordning av resurser och verksamhet mellan landsting och kommun är av hög prioritet.

Sverigedemokraternas förslag

  • Samordningen mellan kommuner och landsting vad avser habilitering och hjälpmedel ska förbättras.