Ekonomi | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Ekonomi

I framtiden kommer efterfrågan på vård att öka, och andelen multisjuka blir allt fler då befolkningen lever allt längre. Det kommer att kräva ekonomisk tillväxt, att resurserna ökar, men främst att man hushåller med de befintliga resurserna. Långsiktiga strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska kunna ge medborgarna bästa vård.

Satsningar i projekt och program med oklara målbeskrivningar och diffusa riktlinjer ska inte förekomma.

Det är viktigt att verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning som ger ett överskott, vilket kan återinvesteras i verksamheten samt avsättas till framtida pensioner.

Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.

Sverigedemokraternas förslag

  • Regionerna och landstingen ska förespråka god ekonomisk hushållning med långsiktiga strategier.
  • Regioner och landsting ska hålla nere administrationskostnaderna.
  • Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.