Landstingspolitik | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Landstingspolitik

Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik

Inledning

Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna gett oss.

Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik. Det är utifrån dessa riktlinjer som partiets region- landstingspolitiker runt om i landet lägger fram sina tankar och förslag kring hur deras respektive regioner och landsting ska styras och förvaltas. Det är dock viktigt att vara medveten om att varje region och landsting har en unik situation med sina egna förutsättningar. Det finns därför inget utrymme för att i en centralt antagen programförklaring som denna gå särskilt djupt in i de olika frågor som behandlas. Detta program anger i första hand målen. Hur färden ska gå är upp till våra politiker i regionerna och landstingen att själva bestämma utifrån de lokala förutsättningar som råder.

Viktigt att poängtera är också att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna måste göras eftersom samtliga målsättningar rimligtvis inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna känner ett stort ansvar för att svensk vård ska förbättras och att skattepengarna används på ett sätt som medborgarna tycker är rimligt. Region- och landstingsverksamheten ska renodlas till sjukvård, kollektivtrafik, värnande av det regionala kulturarvet och regionala utvecklingsfrågor.

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I region- och landstingspolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Läs mer om vad vi tycker inom landstingets olika politikområden:

– Hälso- och sjukvård

– Primärvård

– Patientinflytande

– Tandvård

– Habilitering och hjälpmedel

– Förebyggande hälsovård

– Psykiatri

– Tillgänglighet

– Turism

– Kultur

– Tillväxt och företagsamhet

– Kollektivtrafik

– Infrastruktur

– Personal

– Ekonomi

– Miljö

– Utbildning