Landstingsplan för Landstinget Västernorrland 2017-2019 | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Landstingsplan för Landstinget Västernorrland 2017-2019

Vision

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati, en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

Vi tar vår viktiga roll i landstingspolitiken på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss. I landstingspolitiken är vi inte låsta i något block utan samarbetar med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Detta dokument är inte i första hand en  beskrivning av landstingets samtliga verksamheter eller en djupdykning i detaljförklaringar. Vi visar i detta dokument vår vision och våra övergripande målsättningar för Landstinget Västernorrland.

Landstingets verksamhet består av dessa tre områden: hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. I Sverigedemokraternas vision för Landstinget Västernorrland ges vården och arbetsförhållandena för vårdpersonalen högsta prioritet.

Vårt mål är en sjukvård i toppklass.

Grundläggande värderingar

Målsättningen för landstinget skall vara att hälso- och sjukvården skall hålla hög kvalitet och kunna erbjuda patienten de allra senaste kunskaperna och de bästa behandlingsmetoderna för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar. Samtidigt skall vården präglas av hög säkerhet, tillförlitlighet och försiktighet där evidensbaserad forskning och god uppföljning av såväl privata som offentliga verksamheter är ledande.

Alla patienter skall ha rätt till lättillgänglig vård av högsta kvalitet, oavsett var i landstinget de bor. Sjukvården skall vara solidariskt skattefinansierad och ges till alla efter behov.

För att uppnå dessa mål måste politiken i en högre grad prioritera resurserna dels till primärvården och dels till specialistvården. Bland annat med en slopad finansiering av en förlusttyngd skattefinansierad scenkonst, minimering av dyra stafettläkare, effektiviserad regional kollektivtrafik, förstärkt sjukvårdsorganisation samt genom en omfördelning av primär- och specialistvården kan väsentliga medel frigöras för att satsas på att stärka kvalitén på sjukvården som helhet.

Läs vår landstingsplan här.