Kommunpolitik | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Kommunpolitik

Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik

 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraternas ambition är att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Valet 2014 innebar att Sverigedemokraterna nu på allvar är en maktfaktor att räkna med på det kommunala planet. I ett antal kommunfullmäktigeförsamlingar har vi rollen som vågmästare mellan de traditionella, politiska blocken. Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna gett oss. I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk kommunpolitik. Det är med stöd och utgångspunkt i dessa riktlinjer som partiets kommunpolitiker runt om i landet, utifrån sina lokala förutsättningar, lägger fram sina fördjupade tankar och förslag kring hur deras respektive kommuner bör styras och förvaltas. Viktigt att poängtera är att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna förmodligen måste göras eftersom samtliga målsättningar sannolikt inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt.

När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg, brottsbekämpning och kulturarvsbefrämjande verksamheter bör ges företräde.