Företrädare | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Företrädare

Sverigedemokraternas landstingsgrupp

Sverigedemokraterna finns sedan valet 2014 representerade i landstinget.

Våra företrädare i regionfullmäktige:

 • Mats Hellhoff (gruppledare)
 • Sven-Ingemar Vernersson (ledamot)
 • Fredrik Bernblom  (ledamot)
 • Christina Vallsten (ledamot)
 • Roland Persson (ledamot)
 • Marcus Molinder (ersättare)
 • Sven Nordlund (ersättare)

Kontaktuppgift till distriktsförenings valberedning

Ulf Lindholm
Valberedningens ordförande

E-post: ulf.lindholm@sd.se alternativt vasternorrland@sd.se


Distriktsstyrelse 2017

 • Martin Klausen, ordförande
 • Fredrik Bernblom, vice ordförande
 • Mats Hellhoff, andre vice ordförande
 • Lennart Bergström, ledamot
 • Gudrun Ledin, ledamot
 • Marcus Molinder, ledamot
 • Dick Söderkvist, ledamot
 • Niclas Balkerud, ledamot
 • Erik Thunefors, ledamot
 • Sandra Persson, ledamot
 • Annelie Henriksson, suppleant