Folkomröstning om BB i Sollefteå | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Folkomröstning om BB i Sollefteå

SD motionerar om folkomröstning om BB i Sollefteå

Den 25 april 2017 lämnade Sverigedemokraterna in en motion till fullmäktige för Region Västernorrland som sedan lämnades vidare för beredning den 26 april. Motionen handlar om att Sverigedemokraterna vill se en folkomröstning om BB i Sollefteå.

Nu meddelar Centerpartiet att de ställer sig bakom en folkomröstning om BB i Sollefteå.

Sverigedemokraternas gruppledare i regionfullmäktige kommenterar:

– Vi välkomnar beskedet att Centerpartiet i Region Västernorrland ställer sig bakom Sverigedemokraternas krav på en folkomröstning om BB i Sollefteå. Vi ser det som en självklarhet att låta länets invånare få ta ställning till frågan, säger Mats Hellhoff, och tillägger:

– Sverigedemokraterna anser att förlossningsvård skall finnas i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå. Något som vi också valde att budgetera för.