Bli aktiv! | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Bli aktiv!

Tycker du att de politiker som idag har makten missköter sitt uppdrag? Anser du att makthavarna i just din kommun misslyckats med att tillvarata medborgarnas intressen? Vill du ha en förändring? Var med och förbättra Sverige! Bli en del av den Sverigedemokratiska framgångsvågen!

  • Du som delar Sverigedemokraternas krav på en mer ansvarsfull invandringspolitik
  • Du som liksom vi ser hur Sveriges pensionärer år för år får det allt sämre, både med socialdemokratiskt och borgerligt styre
  • Du som anser att i Sverige skall alla medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter
  • Du som vill skapa ett tryggt samhälle för våra barn att växa upp i, trygghet i hemmet och på gator och torg för våra äldre och inte minst ett samhälle där kvinnor kan känna säkerhet och trygghet inom hemmets väggar såväl som utomhus, både natt och dag

Bli aktiv i Sverigedemokraterna!

Du som har frågor om vår politik kan besöka www.sd.se. Du kan också kontakta distriktet Sverigedemokraterna Västernorrland:

Telefon:

  • 072-191 16 25

E-post: