Återrapport från Landstingsfullmäktige 2015-02-25 | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Återrapport från Landstingsfullmäktige 2015-02-25

I landstingets nämnder kommer SD att ersättas av socialdemokrater vid frånvaro. Detta beslutades i landstingsfullmäktige den 25 februari 2015.

SD yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att se över antalet ersättarplatser så att alla partier i nämnderna har minst en ersättare. Idag är så inte fallet då antalet ersättare är färre än ledamöterna. Därför har SD enbart ordinarie ledamöter i nämnderna men inga ersättare. Debatten kring ärendet visade att samtliga partier förutom Sverigedemokraterna var överens om att avslå SD:s begäran.