Riksombudsman Anders Olin besökte Västernorrland och höll i en utbildning. Den handlade om arbetet med att sitta som ordförande i en nämnd. Kandidater till fullmäktige i några kommuner samt regionen deltog i utbildningen.