Sverigedemokraterna I Västernorrland

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västernorrlands län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

vasternorrland@sd.se

 
 
 
 • Staten måste täcka extrakostnaderna för flygplatserna

  Coronakrisen har på många sätt allvarligt påverkat hela samhället.

  Förutom alla enskilda människoöden påverkar krisen flera näringar akut samtidigt som arbetslösheten generellt väntas öka.
  Det ställer krav på tuffa prioriteringar, inte minst från kommunalt håll. Från våra kommuners sida, där delar av verksamheterna är lagstyrda samtidigt som andra delar tillhör viktiga välfärdsfunktioner, riskerar krisen att leda till obehagliga besparingskrav med en påtagligt försämrad samhällsservice som följd.

  För kommuner som till exempel Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik, som med sina kommunala skattemedel även finansierar flygplatser, kan krisen komma att slå än hårdare mot välfärden om inte staten går in och tar ett ansvar för den regionala flygtrafiken.
  Från Sverigedemokraternas sida vill vi därför se staten garantera att de regionala flygplatserna förblir fortsatt i drift, utan att stjäla resurser från den kommunala välfärden. Flygplatserna har betydelse för både näringslivets förutsättningar att återhämta sig och för att samhällsviktiga transporter, till exempel ambulansflyg och brandspaningsflyg, kan fortsätta att fungera.

  Regeringen har ännu dock inte presenterat något konkret förslag som tar sikte på de regionala flygplatsernas behov. Många av dem hotas därför av att behöva stänga ned verksamheten, på grund av kraftigt minskade intäkter till följd av krisen.
  För Västernorrlands del tillhör både Sundsvall-Timrå Airport såväl som Örnsköldsviks flygplats två av landets totalt tre icke-statliga flygplatser som staten ställer krav på om att upprätthålla flygtrafiken, trots att flygresenärerna under april månad minskade med 97 procent och trots att kommunerna som driver flygplatserna inte har fått något direkt statligt driftsstöd som kompensation för den extraordinära kris som inte minst kommunerna utsatts för.

  Sverigedemokraterna har i riksdagen därför föreslagit att statliga medel tilldelas utsatta flygplatser så att de kan övervintra den akuta krisen och fortsätta vara öppna samt att de flygplatser som tilldelats trafikplikt kan upprätthålla trafiken utan extra belastning på den kommunala ekonomin.
  Att vi just nu befinner oss mitt i ett medicinskt och ekonomiskt krisläge innebär inte att vi är immuna för andra typer av kriser. Ambulans- och brandspaningsflygen räddar liv. De senaste åren har Sverige upprepat drabbats av förödande skogsbränder. När vi nu går in i en varmare och torrare säsong har brandspaningsflygen en viktig roll. De kan dock inte flyga utan att vi har flygplatser i drift. Den infrastruktur som flygplatserna utgör är av nationellt strategiskt intresse.Får Sverigedemokraterna bestämma ska flygplatserna därför förbli i drift – utan att kommunernas välfärd får betala priset.

  Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot
  Mats Hellhoff (SD), oppositionsråd Region Västernorrland
  Ulf Lindholm, gruppledare SD Timrå
  Patrik Wikner, gruppledare SD Örnsköldsvik

  0
 • Ungsvenskarna besökte Timrå gymnasium 14/11

  Idag 14/11 besökte Kevin, Martin och Emir från vårt ungdomsförbund Ungsvenskarna Timrå gymnasium

  0
 • Lösenordsskyddad: Distriktsårsmöte 2019

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  0
 • Landstingsplan för Landstinget Västernorrland 2017-2019

  Vision

  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati, en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

  Vi tar vår viktiga roll i landstingspolitiken på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss. I landstingspolitiken är vi inte låsta i något block utan samarbetar med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

  Detta dokument är inte i första hand en  beskrivning av landstingets samtliga verksamheter eller en djupdykning i detaljförklaringar. Vi visar i detta dokument vår vision och våra övergripande målsättningar för Landstinget Västernorrland.

  Landstingets verksamhet består av dessa tre områden: hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. I Sverigedemokraternas vision för Landstinget Västernorrland ges vården och arbetsförhållandena för vårdpersonalen högsta prioritet.

  Vårt mål är en sjukvård i toppklass.

  Grundläggande värderingar

  Målsättningen för landstinget skall vara att hälso- och sjukvården skall hålla hög kvalitet och kunna erbjuda patienten de allra senaste kunskaperna och de bästa behandlingsmetoderna för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar. Samtidigt skall vården präglas av hög säkerhet, tillförlitlighet och försiktighet där evidensbaserad forskning och god uppföljning av såväl privata som offentliga verksamheter är ledande.

  Alla patienter skall ha rätt till lättillgänglig vård av högsta kvalitet, oavsett var i landstinget de bor. Sjukvården skall vara solidariskt skattefinansierad och ges till alla efter behov.

  För att uppnå dessa mål måste politiken i en högre grad prioritera resurserna dels till primärvården och dels till specialistvården. Bland annat med en slopad finansiering av en förlusttyngd skattefinansierad scenkonst, minimering av dyra stafettläkare, effektiviserad regional kollektivtrafik, förstärkt sjukvårdsorganisation samt genom en omfördelning av primär- och specialistvården kan väsentliga medel frigöras för att satsas på att stärka kvalitén på sjukvården som helhet.

  Läs vår landstingsplan här.

  0
 • Läs mer på Sverigedemokra

  Läs mer på Sverigedemokraternas hemsida.

  0